Projektové dny – Polytechnický den (4. října 2021)

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci ZŠ Nerudova a zúčastnili se různých tematických seminářů.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin (maximálně 6 žáků v jedné skupině), aby mohli postupně navštívit všechny jednotlivé semináře. Každé téma bylo přiděleno jednomu lektorovi, který ho představil jak teoreticky, tak prakticky. 

Prvním stanovištěm bylo broušení a řezání nerostů. Cílem bylo poukázat na rozdílnou hustotu a tvrdost jednotlivých pracovních materiálů dle zásad Mohsovy stupnice tvrdosti. Každý žák si mohl rovněž vyzkoušet leštění na lešticím stroji.

Dalším stanovištěm bylo virtuální modelování výrobků a strojů na PC. V úvodní části byli žáci seznámeni se základními možnostmi strojírenského CAD systému Solid Edge. Následně si sami vyzkoušeli modelování jednoduchých součástí. Dále se žáci dozvěděli základní informace o možnostech a využití 3D tisku. Vyučující jim ukázal postup zpracování modelů pro tisk, nastavení tiskárny i vlastní tisk. Každý z žáků si odnesl domů tiskový vzorek ze školní 3D tiskárny (např. jednoduchý model domečku, rakety apod.).

Dále se žáci seznámili s historií výroby elektrické energie, základními vlastnostmi elektronických součástek a se zásadami zapojování obvodů. Následovala demonstrace výroby elektrochemickou cestou a pomocí pohybujícího se magnetického pole. Nakonec si žáci mohli ve stavebnici Voltík II vyzkoušet zapojování jednoduchých obvodů a sledovat průběhy pomocí osciloskopů (např. u multivibrátoru a dalších zapojení generujících průběhy pro vytváření akustických signálů).  

Posledním stanovištěm byla úprava fotografií na počítači. Vyučující žáky seznámil s různými formáty obrázků, přičemž důraz byl kladen na formáty používané pro ukládání fotografií. Probrány byly základní pojmy fotografování – rychlost závěrky, clona, hloubka ostrosti, režimy fotografování, velikost snímače. Představeny byly i různé grafické editory rastrových obrázků a jejich možnosti využití. V praktické části si žáci zkusili upravit jas, kontrast a sytost barev, vyjmout objekt z fotografie a vložit do ní jiný.