Projektové dny – Polytechnický den (26. dubna 2022)

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci ZŠ Pohůrecká a zúčastnili se různých tematických seminářů. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj technických dovedností u žáků ZŠ, tj. našich možných budoucích studentů.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit všechny jednotlivé semináře. Každé téma bylo přiděleno jednomu lektorovi, který ho představil jak teoreticky, tak prakticky.

Prvním stanovištěm byl měřicí systém PASCO. Žáci se nejprve seznámili s tímto systémem, včetně softwaru pro měření s ním. Navázalo se teorií o tíhovém zrychlení a zrychlení na nakloněné rovině. Dále se žáci s využitím vozíku PASCO – na základě měření zrychlení vozíku PASCO na různých sklonech nakloněné roviny – pokusili odhadnout hodnotu tíhového zrychlení. Na závěr porovnali vlastní naměřenou hodnotu se skutečnou hodnotou tíhového zrychlení.

Další zastávkou bylo broušení a řezání nerostů. Cílem bylo poukázat na rozdílnou hustotu a tvrdost jednotlivých pracovních materiálů dle zásad Mohsovy stupnice tvrdosti. Každý žák si mohl rovněž vyzkoušet leštění na lešticím stroji.

Třetím tematickým okruhem byly inteligentní elektroinstalace. Nejprve se žáci seznámili s tím, co všechno obnáší automatizace domácnosti, jaké přináší výhody a jak se liší od klasické instalace. Žákům byly představeny funkce systému Loxone a program Loxone Config. Ukázali jsme si několik typů osvětlení (spínané, stmívané, barevné) a poté si žáci mohli na cvičném panelu sami vyzkoušet různé situace.

Posledním stanovištěm bylo virtuální modelování výrobků a strojů na PC. V úvodní části byli žáci seznámeni se základními možnostmi strojírenského CAD systému Solid Edge a s principem 3D tisku (nastavení, možnosti sliceru). Následovala ukázka samotného tisku. Žáci si mohli zkusit vymodelovat vlastní úlohy, například domeček nebo raketu.