Projektové dny – Polytechnický den (24. března 2022)

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci ZŠ Pohůrecká a zúčastnili se různých tematických seminářů. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj technických dovedností u žáků ZŠ, tj. našich možných budoucích studentů.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit všechny jednotlivé semináře. Každé téma bylo přiděleno jednomu lektorovi, který ho představil jak teoreticky, tak prakticky.

Prvním stanovištěm byla úprava fotografií na počítači. Vyučující žáky seznámil s různými formáty obrázků, přičemž důraz byl kladen na formáty používané pro ukládání fotografií. Probrány byly základní pojmy fotografování – rychlost závěrky, clona, hloubka ostrosti, režimy fotografování, velikost snímače. Představeny byly i různé grafické editory rastrových obrázků a jejich možnosti využití. V praktické části si žáci zkusili upravit jas, kontrast a sytost barev, vyjmout objekt z fotografie a vložit do ní jiný.

Dalším stanovištěm bylo broušení a řezání nerostů. Cílem bylo poukázat na rozdílnou hustotu a tvrdost jednotlivých pracovních materiálů dle zásad Mohsovy stupnice tvrdosti. Každý žák si mohl rovněž vyzkoušet leštění na lešticím stroji.

Třetím tematickým okruhem byla elektroenergetika. Prostřednictvím moderních výukových panelů se žáci seznámili se základními poznatky z elektroenergetiky a pomocí modulů si vyzkoušeli sestavit různé části elektrizační soustavy. Za použití softwaru se následně simulovaly a měřily různé provozní stavy.

Poslední zastávkou byl měřicí systém PASCO. Žáci se nejprve seznámili s tímto systémem, včetně softwaru pro měření s ním. Navázalo se teorií o tíhovém zrychlení a zrychlení na nakloněné rovině. Dále se žáci s využitím vozíku PASCO – na základě měření zrychlení vozíku PASCO na různých sklonech nakloněné roviny – pokusili odhadnout hodnotu tíhového zrychlení. Na závěr porovnali vlastní naměřenou hodnotu se skutečnou hodnotou tíhového zrychlení.

fb42dfba4a8dcd878c8d65121146da2a07dc56e6 - Projektové dny – Polytechnický den (24. března 2022)