Projektové dny – Polytechnický den (21. září 2021)

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci 8. a 9. ročníků základních škol a zúčastnili se různých tematických seminářů.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit všechny jednotlivé semináře. Každé téma bylo přiděleno jednomu lektorovi, který ho představil jak teoreticky, tak prakticky. 

Žáci si například mohli vyzkoušet broušení a řezání nerostů (čímž se poukázalo na rozdílnou hustotu a tvrdost jednotlivých pracovních materiálů). Dále se seznámili s historií výroby elektrické energie, základními vlastnostmi elektronických součástek a se zásadami zapojování obvodů. Následně si mohli ve stavebnici Voltík vyzkoušet zapojování jednoduchých obvodů a sledovat průběhy pomocí osciloskopů.

Dalším stanovištěm byla statická zkouška tahem (trhací zkouška). Cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že každý materiál má jiné mechanické vlastnosti a je tedy vhodný k jinému využití. Žáci se seznámili s měřením základními měřidly (posuvné měřítko, mikrometr) a výsledky měření si zkusili vyhodnotit do připravených protokolů. Nakonec si žáci vyzkoušeli práci s grafickým nástrojem Canva.