Projektové dny – Polytechnický den (18. října 2021)

V rámci Projektového dne dorazili na naši školu žáci ZŠ Oskara Nedbala a zúčastnili se různých tematických seminářů. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj technických dovedností u žáků ZŠ, tj. našich možných budoucích studentů.

Po příjezdu byli žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit všechny jednotlivé semináře. Každé téma bylo přiděleno jednomu lektorovi, který ho představil jak teoreticky, tak prakticky. 

Prvním stanovištěm bylo broušení a řezání nerostů. Cílem bylo poukázat na rozdílnou hustotu a tvrdost jednotlivých pracovních materiálů dle zásad Mohsovy stupnice tvrdosti. Každý žák si mohl rovněž vyzkoušet leštění na lešticím stroji.

Dalším stanovištěm byla statická zkouška tahem (trhací zkouška). Cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že každý materiál má jiné mechanické vlastnosti a je tedy vhodný k jinému využití. Žáci se seznámili s měřením základními měřidly (posuvné měřítko, mikrometr) a výsledky měření si zkusili vyhodnotit do připravených protokolů.

Dále se žáci seznámili s historií výroby elektrické energie, základními vlastnostmi elektronických součástek a se zásadami zapojování obvodů. Následovala demonstrace výroby elektrochemickou cestou a pomocí pohybujícího se magnetického pole. Nakonec si žáci mohli ve stavebnici Voltík II vyzkoušet zapojování jednoduchých obvodů a sledovat průběhy pomocí osciloskopů (např. u multivibrátoru a dalších zapojení generujících průběhy pro vytváření akustických signálů).   

Na závěr si žáci vyzkoušeli tvorbu různorodého grafického materiálu v bezplatné moderní webové platformě Canva (tiskoviny, videa, prezentace, příspěvky na sociální sítě). Cílem bylo naučit žáky pracovat se soudobými způsoby sebeprezentace a využívat online nástroje k různorodým činnostem.  

e162288fa1ac3c88e66a2603dfd19839f9141243 - Projektové dny – Polytechnický den (18. října 2021)107b0337f3578224620a93222832711d6ac5c8e2 - Projektové dny – Polytechnický den (18. října 2021)f56eef1f98a1bc112ccb45c2c259fac50772ccc0 - Projektové dny – Polytechnický den (18. října 2021)8bf7acfbd8f181741730c5b5597b61da1bd8d7ee - Projektové dny – Polytechnický den (18. října 2021)