Profilová část maturitní zkoušky – podzimní termín maturit 20/21 (aktualizováno)

Jmenný rozpis bude vyvěšen v den zkoušky na zkušebním místě. V případě potřeby je možné si ho vyžádat u Ing. Tůmy.
Ústní část MZ se bude konat dne 8.9. 9:00 až 12:55 v učebně č. 15. Finální rozpis ústní zkoušky je vložen zde.
 
Praktická zkouška z odborných předmětů – termín bude vypsán v případě potřeby, a to dle úspěšnosti při zkoušce v mimořádném termínu 26.8.2021.