Volnočasové aktivity

Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Chceme našim žákům umožnit rozvoj jejich znalostí, dovedností a zkušeností. Toho lze docílit jak výukou, tak i volnočasovými aktivitami.

Volnočasové aktivity na SPŠSE jsou zaměřeny na ty žáky, kteří se chtějí dále rozvíjet, získat užší a hlubší odbornost, nebo jen mají zájem o určité téma.

Aktuální témata jsou sestavena na základě jednání s našimi vyučujícími, firmami a jednotlivci. Nebráníme se nabídce jakéhokoliv dalšího tématu.

Kroužky, vedené pracovníky školy, jsou pro naše žáky zdarma. V případě zájmu je možné, aby se přihlásili i žáci ze ZŠ.

Název kroužku

Osnova/popis kroužku

Termín

Frekvence kroužku

Vyučující

Kontakt na vyučujícího

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk pro začátečníky, případně přizpůsobeno účastníkům kroužku. Základy francouzštiny se žáci učí nenásilně, interaktivní formou, bez učebnice, ale s různými materiály, s využitím videí a písniček. Jedná se o spojení základů francouzského jazyka s lehkou konverzací: pozdravy, barvy, počítání, předměty kolem nás, běžné každodenní situace i témata na přání.

Středa 14:10–14:55, případně úterý 7:10–7:55 (dle domluvy)

1x týdně

Mgr. Pavlína Šustrová

sustrova@spssecb.cz

Psaní na klávesnici všemi deseti

Psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou – krok za krokem, pro začátečníky i pokročilé, Opis textu v různém prostředí, využívání písmenkových her, psaní naslepo, pozpátku, zápis mluveného slova a další aktivity. Psaní všemi deseti znatelně zlepší komfort při práci s PC a výrazně zvýší rychlost.

Středa 13:20–14:05, případně dle domluvy

1x týdně

Mgr. Pavlína Šustrová

sustrova@spssecb.cz

 

Plavecký kroužek

Zdokonalení a správné provedení techniky plavání u všech plaveckých stylů. Zlepšení fyzické kondice.

Středa 14:10–15:30, případně úterý 13:10–14:30 (dle domluvy)

1x týdně

Mgr. Nikola Reitingerová

reitingerova@spssecb.cz

Základy vysokoškolské matematiky

Cílem kroužku je prohloubení znalostí ze středoškolské matematiky a především seznámení se s novými kapitolami matematiky, které mohou žáci později využít

na vysoké škole. Probíranými tématy budou například matice, funkce více proměnných apod. Kroužek základů vysokoškolské matematiky studentům umožní snadnější přechod na vysokou školu.

Pondělí 15:05–16:30, případně dle domluvy

1x za 14 dní

Mgr. Bc. Jiří Hána

hana@spssecb.cz

Španělský jazyk

Španělský jazyk pro začátečníky, případně přizpůsobeno účastníkům kroužku. Učebnice Aventura 1.

Úterý 12:30–13:15, případně čtvrtek kdykoli mezi 11:45–13:45, případně dle zájmu a domluvy

 

3x měsíčně

Mgr. Mirka Kováříková

kovarikova@spssecb.cz

 

Čtenářský klub

Rozbor literárních děl dle požadavků k ústní maturitě. Dílo bude upřesněno vždy na začátku měsíce, rozbor díla proběhne na konci měsíce (žáci mají měsíc na přečtení díla).

Úterý 12:30–13:15, případně čtvrtek kdykoli mezi 11:45–13:45, případně dle zájmu a domluvy

 

1x měsíčně

Mgr. Mirka Kováříková

 

kovarikova@spssecb.cz

 

Sportovní hodina

Zaměření na fitness problematiku. Sportovní hry.

Středa 14:00–15:00

1x týdně

Mgr. Petr Požárek a Mgr. Tomáš Bican

pozarek@spssecb.cz

Merkur

Konstruování a stavba mechanických zařízení s využitím dílů stavebnice Merkur.

Známá stavebnice umožňuje sestavit funkční modely mechanismů z oblasti fyziky, mechaniky, elektromechaniky a robotiky.

 

Středa 14:15–15:45

2x měsíčně

Mgr. Michal Vondrášek

vondrasek@spssecb.cz

Matematika na PC

Studenti se při řešení matematických úloh v rozsahu učiva střední školy naučí využívat matematický software. Tyto znalosti využijí nejen při studiu na vysoké škole, ale i při přípravě na maturitu a během studia na SŠ k ověřování správnosti výpočtů. V kroužku budeme pracovat s programy Maple a Geogebra.

Středa 14:10–15:10, případně dle domluvy

1x za 14 dní

Mgr. Jan Helm

helm@spssecb.cz

Modelování v systému Solid Edge a 3D tisk

Objemové a plošné modelování s návazností na 3D tiskový výstup. Možnosti úprav a oprav modelů pro 3D tisk. Podpora při realizaci ročníkových prací a protokolů. Fotogrammetrie.

Dle domluvy

Dle domluvy

Vilém Čejka

cejka@spssecb.cz

Doučování anglického jazyka (pro slabší žáky)

Komplexní doučování (gramatika, poslech, slovní zásoba, konverzace) dle individuálních potřeb žáků.

Středa 14:00–14:45, případně dle domluvy

1x týdně

Petra Ohnsorg

ohnsorg@spssecb.cz

Kroužek českého jazyka

Kroužek zaměřený na pravopis a mluvnické jevy obecně. Tvorba textů s důrazem na jazykovou a stylistickou správnost.

Čtvrtek 7:10–7:55

1x týdne

Ludmila Petržalová

petrzalova@spssecb.cz

Anglický jazyk – příprava k maturitní zkoušce

Určeno pro 4. ročníky. Zaměřeno na jednotlivé tematické okruhy k ústní maturitě, zvládnutí písemné práce a didaktického testu.

 

 

Středa 14:10–14:55

1x týdně

Mgr. Ivan Dušek

dusek@spssecb.cz

Anglický jazyk – příprava na jazykové zkoušky Cambridge English

 

Kroužek formou přípravného kurzu, s důrazem na zdokonalení znalostí anglického jazyka, které se mohou hodit pro jazykové zkoušky Cambridge English.

 

Středa 14:00–14:45, případně dle domluvy

 

 

 

1x týdně

 

Mgr. Tomáš Rolínek

 

rolinek@spssecb.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logické hry

Stolní logické hry, které otestují mozkové závity. Zábavně budeme rozvíjet uvažování, plánování, trpělivost a další dovednosti. U klasických a retro her si zkusíme hry vašich rodičů a prarodičů. Na setkání rozpoutáme souboj křížků a koleček.

 

Středa 14:15–15:00, případně dle domluvy

 

1x za 14 dní

Mgr. Jana Morávková

moravkova@spssecb.cz

Elektrické stroje v praxi Společně si vyzkoušíme sestavování různých elektrických obvodů sloužících k ovládání a řízení elektrických strojů a přístrojů. Sestavíme stroje do funkčních celků a vyzkoušíme jejich kontrolu, ovládání a řízení. Následně si každý zkusí sestavit svůj vlastní návrh a ověří jeho funkčnost. Středa, 14:05-15:35 1x za 14 dní Ing. Bohuslav Schandl schandl@spssecb.cz
Mentoring - rozvoj osobnosti Mentoring je metoda, která rozvíjí samotného člověka, pomáhá mu najít a ukázat směr, kterým by se mohl vydat. Když se naskytnou potíže, tak dokáže otevřenými otázkami dotyčnému pomoci se s nimi vypořádat. Středa, 13:45-14:30 1x za týden Mgr. Petr Požárek pozarek@spssecb.cz