ISIC karta

Zde naleznete informace o ISIC kartě.

Informace k prodloužení platnosti ISIC karty

Škola pro žáky zařizuje ISIC karty, prodloužení platnosti těchto karet a vystavení duplikátů. ISIC karty slouží jak k přístupu do školy, tak i k přístupu ke školní kopírce či vyzvednutí oběda.

Zájemci o některou z výše uvedených služeb vyplní tento formulář, data z formuláře budou vždy k 15. dni měsíce zařazena do objednávky. Podmínkou zařazení do objednávky je dostatečná výše prostředků na školní pokladně.

Ceny za jednotlivé položky:

  • Prodloužení platnosti – 250 Kč
  • Duplikát – 100 Kč
  • Nový průkaz – 350 Kč. Pokud má žák školy zájem o duplikát a zároveň o prodloužení platnosti, je mu objednán nový průkaz, který bude mít i prodlouženou platnost.