Informace pro 1. ročníky

Zde najdete informace pro studenty prvních ročníků.

Třídní schůzka pro první ročníky

Rodičovské schůzky pro nové první ročníky uspořádáme 1. 9. 2020 od 16.00. Účast rodičů je nutná, protože jeden z bodů schůzky je předání přístupových kódů k systému Bakaláři. Systém Bakaláři umožňuje rodičům a žákům sledovat prospěch studentů.

Dále budou předány informace o ISIC kartách, doporučená lietratura a další pomůcky, potřebné ke studiu na naší škole.

INFORMACE PRO BUDOUCÍ ŽÁKY SPŠ SE

ISIC karty

Ke vstupu do školy a odebírání obědů bude sloužit školní průkaz ISIC. Ten novým žákům připravíme přes prázdniny. Bližší informace na zvláštním dokumentu. Žádost o vydání karty ISIC bude vygenerována v rámci vyplnění elektronického dotazníku.

Dotazník pro nové žáky

Na webu školy bude uveřejněn elektronický dotazník pro nové žáky. Je potřeba jej vyplnit do 31. 7. 2020. Obsahuje údaje, potřebné k zavedení žáka do evidence. Prosíme o pečlivé vyplnění.

Školní jídelna

Stravování je zajištěno v blízké jídelně U tří lvů – https://www.jidelnautrilvu.cz/. Je potřeba nového strávníka přihlásit, k odběru oběda bude sloužit ISIC karta, kterou žáci dostanou na začátku školního roku. Přihlášku a další informace získáte přímo v jídelně. Přihlašování bude možné v termínu (19.-30. 8.), informace budou na webu jídelny.

Ubytování

Škola nemá vlastní internát, proto doporučujeme obrátit se na domovy mládeže v Českých Budějovicích. Naši žáci jsou obvykle ubytování buď v Domově mládeže Holečkova (http://www.dmcb.cz/), nebo v Domově mládeže U Hvízdala (http://www.dm-hvizdal.cz/). Z důvodu omezených kapacit doporučujeme kontaktovat vybraný domov mládeže co nejdříve.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu bude žákům vydáno 1. 9. 2020.

Elektronická třídnice

Využíváme systém Bakaláři, který zobrazuje klasifikační data i absenci. Přístupové údaje budou předány na rodičovské schůzce 1. 9. 2020.

Začátek školního roku

Školní rok začne 1. 9., přítomnost ve škole od 8:00. První den budou probíhat třídnické hodiny, konec vyučování odhadujeme na 12:00. S sebou přezůvky, tužku a papír, případně věci na TV a do dílen.

Rozvrhy

Rozvrhy hodin budou na konci prázdnin zveřejněny na webu školy. Během prvních dvou týdnů může dojít k drobným změnám.

Šatny

Žáci mají společné šatnové kóje, ve kterých mají uloženy věci na TV, do dílen a přezůvky.

Rodičovské schůzky 

Úvodní rodičovské schůzka pro 1. ročníky se uskuteční dne 1.9.2020 od 16 hodin.

SRPŠ 

Při škole funguje Spolek rodičů, každý žák přispívá do spolku poměrnou částkou. Spolek podporuje vzdělávací a kulturní akce školy, nadané žáky a také spotřební materiál pro žáky. 

Školní program 

Od 1. 9. budou platby od žáků probíhat přes on-line systém “Školní program”, přístupové údaje a další informace budou předány na rodičovské schůzce. 

Software

Od nového školního roku budou mít žáci školy možnost bezplatně využívat kancelářský balík Microsoft Office. Informace budou zveřejněny na webu školy.

Školní síť

Žáci budou mít přístup do školní sítě a také na školní WiFi. Tyto údaje budou moci využít i k přihlášení do akademické sítě eduroam po celé Evropě.

Lyžařské kurzy

Žáci prvních ročníků každoročně absolvují lyžařský kurz. Přesné termíny a požadavky na vybavení se žáci dozvědí při hodinách TV.

Kroužky 

Škola nabízí každoročně celou škálu kroužků zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, cizí jazyky apod. Jejich aktuální seznam bude umístěn na webu školy a školní nástěnce v budově školy počátkem září 2020. 

Hlavní komunikační kanály 

Veškeré aktuality, akce, formuláře, dokumenty, známky, rozvrhy, suplování, kontakty, organizace školního roku a další lze sledovat na našich webových stránkách – https://www.spssecb.cz

V případě potřeby lze kontaktovat vedení školy nebo v úředních hodinách i sekretariát školy. 

Škola má vlastní účet na facebooku a youtube.

Učební pomůcky

V tabulce níže jsou uvedeny učební pomůcky pro jednotlivé předměty. Na začátku září bude probíhat burza učebnic, kde si žáci mohou učebnice koupit od žáků vyšších ročníků.

Předmět

Obor

Učebnice

Sešit

Další pomůcky

Poznámky

Fyzika

Strojírenství, elektrotechnika.

Oldřich Lepil: Fyzika pro střední školy, 1. díl. Nakladatelství Prometheus.

Doporučeno: Oldřich Lepil: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy. Nakladatelství Prometheus.

Čtverečkovaný, rozměr A4.

Kalkulačka s goniometrickými funkcemi.

Každý si koupí sám.

Anglický jazyk

Strojírenství,

elektrotechnika

Zajistíme v září, cena asi 750 Kč.

Tuto učebnici používáme 3 roky.

Dle požadavku jednotlivých učitelů.

Papírový česko-anglický, anglicko-český slovník (k maturitě požadavek, aby neobsahoval návod, jak psát korespondenci)

Učebnice zajistíme my, někteří učitelé zajišťují kroužkové sešity, ostatní sešity si koupí studenti sami

Český jazyk a literatura

Strojírenství,

elektrotechnika

Nakladatelství Didaktis

  1. Literatura pro 1. ročník středních škol – UČEBNICE, ZKRÁCENÁ VERZE
  2. Literatura pro 1. ročník středních škol – PRACOVNÍ SEŠIT, ZKRÁCENÁ VERZE
  3. Komunikace v českém jazyce pro střední školy – UČEBNICE
  4. Komunikace v českém jazyce pro střední školy – PRACOVNÍ SEŠIT

Kroužkové desky A4, volné bílé papíry, folie – vše pro vytvoření portfolia.

Doporučení k pořízení Pravidel českého pravopisu novějšího data s doložkou MŠMT.

Všechny učebnice budeme objednávat přes školu na začátku září, cena u každé publikace je o 30 – 60 Kč nižší než v knihkupectví.

Učebnice ad 3+4 jsou na 4 roky studia, učebnice na literaturu se pořizují do každého ročníku nové.

Dějepis

Strojírenství,

elektrotechnika

Nakladatelství Didaktis

Moderní dějiny pro SŠ - učebnice

Dle požadavků vyučujícího

 

Učebnice je doporučená, případně bude možnost dokoupit na začátku roku přes školu (jako v ČJ)

Matematika

Strojírenství, elektrotechnika

František Janeček: Sbírka úloh pro střední školy

Dle požadavků jednotlivých vyučujících

Doporučuji A4 čtverečkovaný

Kalkulačka s goniometrickými funkcemi, rýsovací potřeby

Každý koupí sám, možnost využít burzu učebnic v září.

Praxe

Strojírenství,

elektrotechnika

 

Čtverečkovaný, rozměr A4

Montérky, pracovní obuv (uzavřená), pokrývka hlavy, posuvné měřítko (kvalitní), pracovní rukavice, mycí potřeby (solvina)

Každý si koupí sám.

Mechanika

Strojírenství

Strojírenské tabulky - P. Vávra, J. Leinveber, pomocná učebnice pro školy technického zaměření, páté vydání

Silný čtverečkovaný, rozměr A4.

Kalkulačka s goniometrickými funkcemi, dvě pravítka, z toho jedno s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka.

Každý si koupí sám.

Strojírenská technologie

Strojírenství

Doporučeno: Strojírenská technlogie1 (1. A 2. díl), M. Hluchý, J. Kolouch. Nakladatelství  Scientia,

Strojírenské tabulky - P. Vávra, J. Leinveber, pomocná učebnice pro školy technického zaměření, páté vydání

Silný čtverečkovaný, rozměr A4.

 

Pomůcky na kreslení obrázků (tužka, pravítko).

Každý si koupí sám.

Technické kreslení

Strojírenství

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu i praxi - J. Švercl

Strojírenské tabulky - P. Vávra, J. Leinveber, pomocná učebnice pro školy technického zaměření, páté vydání

Silný nelinkovaný, rozměr A4.

Kalkulačka s goniometrickými funkcemi, dvě pravítka, z toho jedno s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka.

Každý si koupí sám.

Technické kreslení cvičení

Strojírenství

Strojírenské tabulky - P. Vávra, J. Leinveber, pomocná učebnice pro školy technického zaměření, páté vydání

Silný nelinkovaný, rozměr A4

Kalkulačka s goniometrickými funkcemi, dvě pravítka, z toho jedno s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka.

Každý si koupí sám.

Tělesná výchova

Strojírenství,

elektrotechnika

Tv v tělocvičně                                                            

Sportovní protiskluzová obuv do tělocvičny, sportovní trenýrky, tepláky, tričko a tílko.            

TV venku

Atletická sportovní obuv, tepláky, tričko, tepláková bunda.                             

Lyžařský kurz

Sjezdové lyže a sjezdové hole, sjezdové boty, lyžařská helma, lyžařské brýle, lyžařské oblečení a rukavice, sjezdové vosky. Zájemci si mohou vzít i snowboard.

Naše škola ve spolupráci s půjčovnou lyží Wave sport  Č. Budějovice může zajistit studentům zapůjčení lyžařské výzbroje – lyže, hole, boty, helma a snowboard.

Při lyžařském a snowboardovém výcviku připravujeme studenty k možnosti získat kvalifikaci instruktora lyžování a instruktora snowboardingu ve 3. ročníku – výběrový kurz pro instruktory. 

Základy ekologie

Strojírenství,

elektrotechnika

Informace budou předány na začátku školního roku.

Základy společenských věd

Strojírenství,

elektrotechnika

Informace budou předány na začátku školního roku.

Informatika

Strojírenství,

elektrotechnika

 

Sešit A4

 

 

Základy elektrotechniky

Elektrotechnika

Elektrotechnika I, II - Antonín Blahovec

 

 

 

Technické kreslení

Elektrotechnika

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu i praxi - J. Švercl

Silný nelinkovaný, rozměr A4.

Kalkulačka s goniometrickými funkcemi, dvě pravítka, z toho jedno s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka.

Každý si koupí sám.

 

Kalendář akcí Loading...

Den otevřených dveří: 4. 11. 2020 (středa) - 15:00 - 18:00 hod.