Přijetí žáků 1. ročníku do stavu studentského

Ve středu 27. 9. 2023 proběhla poslední ze zářijových adaptačních aktivit. Žáci 1. ročníku se sešli v posluchárně školy u příležitosti slavnostního přijetí do stavu studentského.

Přítomni byli třídní učitelé žáků (1.EE – Mgr. Ploch, 1.EM – Ing. Strnad, 1.S – Mgr. Šustrová a zastupující třídní 1.ER – Ing. Paurová), dvojice studentských mentorů i pan ředitel, Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., který ke studentům pronesl několik slov. Poté postupně nastupovali žáci jednotlivých tříd – 1.EE, 1.EM, 1.ER a 1.S. Třídní učitelé osobně každého ze svých žáků oficiálně přivítali, potřásli pravicí a předali certifikát. Každá třída se ještě se svým třídním učitelem a s dvojicí mentorů z 2. ročníku vyfotila.

Milí studenti, přejeme vám, ať je studium na SPŠ SE radostné, podněcující, obohacující a plné nejen nových odborných poznatků, ale také zajímavých zážitků!

(Mgr. Pavlína Šustrová a ŠPP)

65df74efb24a5773546fa71a40c67f9335081f03 - Přijetí žáků 1. ročníku do stavu studentského
8039e63f46dc5e823ba27c5c33cc5f55376d1126 - Přijetí žáků 1. ročníku do stavu studentského
1cec25f1087a89d48205c9d38d26666107913c44 - Přijetí žáků 1. ročníku do stavu studentského