Přihlášení k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek a zápisové lístky

Dne 10. 5. vydalo MŠMT opatření obecné povahy k přihlašování k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek.

Toto opatření se týká jen těch uchazečů, kteří na naší škole konali přijímací zkoušku v obou termínech proto, že na druhé vybrané škole nebyla Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) součástí přijímacího řízení. Pokud se takovýto uchazeč nezúčastnil jednoho termínu, má možnost se přihlásit k náhradnímu termínu bez udání důvodů. Potvrzení o tom, že uchazeč chce konat přijímací zkoušku v náhradním termínu je nutné doložit škole do 14. 5. buď písemně, nebo elektronicky na adresu skola@spssecb.cz. Pokud se žák z přijímací zkoušky omluvil, je k náhradnímu termínu přihlášen automaticky.

Dále je v tomto opatření MŠMT uvedeno, že uchazeč, přijatý na školu před náhradním termínem přijímací zkoušky může vzít zpět zápisový lístek a podat jej na školu, kam byl přijat po náhradním termínu přijímací zkoušky.