Prezentace firmy ŠKODA JS (19. a 20. prosince 2023)

Ve dnech 19. a 20. 12. 2023 se na naší škole konala prezentace firmy Škoda JS, a. s. Aktivit a přednášek se v úterý zúčastnili studenti 4. ročníků oboru strojírenství a ve středu studenti 3. ročníků oboru strojírenství.

Na základě vzájemné spolupráce bylo dohodnuto, že v rámci propojení výuky a praxe zrealizuje firma ŠKODA JS, a. s., na naší škole přednášky doplněné praktickými ukázkami v okruzích, které vybrali naši učitelé. Jednotlivé okruhy byly následující:

1) jaderné reaktory,

2) kontrola a měření – metody VT, PT, UT, magnet atd.,

3) čerpadla, spojky a ložiska,

4) 3D technologie – 3D tisk, skenování a virtuální realita.

Třídy byly rozděleny na poloviny, aby si každý student mohl vybrané metody i sám vyzkoušet. Na každém pracovišti strávili studenti 1 hodinu a 15 minut. Nejprve vždy absolvovali krátké seznámení s probíranou tematikou a pak následovaly praktické ukázky.

Největší pozitivní ohlasy byly na aktivity v části 3D technologie, kde studenti viděli ukázky 3D tisků jak z plastů, tak kovů. Následně si studenti mohli vyzkoušet i vlastní skenování pomocí 3D skeneru. Dále si všichni pochvalovali možnost osobně si vyzkoušet defektoskopické zkoušky materiálů pro zjišťování vnitřních i povrchových vad.

(Ing. Petr Kroupa)