Preventivní přednášky Policie ČR – Kyberkriminalita a Trestní odpovědnost (19. června 2024)

Dne 19. 6. 2024 se na SPŠ SE v rámci primární prevence již tradičně uskutečnily pod vedením por. Bc. Milana Bajcury dvě přednášky.

První přednáška byla určena pro 2. ročníky a týkala se kyberkriminality, kyberšikany a dalších jevů, druhá přednáška byla zaměřena na trestní odpovědnost a zúčastnili se jí žáci 3. ročníků. Na obou akcích zaznělo mnoho zajímavých informací z aktuálního dění kolem nás. S Policií ČR budeme určitě spolupracovat i nadále.

(Mgr. Pavlína Šustrová)