Prevence v 1. ročníku: Kyberkriminalita

Dne 2. 11. 2023 se na SPŠ SE v rámci primární prevence uskutečnila pod vedením por. Bc. Milana Bajcury přednáška, která se týkala kyberkriminality a dalších jevů spojených s pohybem v online prostředí. Přednáška navázala na předchozí vstupy pracovníků Školního poradenského pracoviště do tříd, které byly podobně tematicky zaměřeny.

Přednáška se mj. týkala i vývoje sociálních sítí a uvědomění si rizik spojených s užíváním internetu. Po ní následovaly krátké vstupy policisty do tříd 1. ročníků, kde měli studenti možnost s přednášejícím individuálně probrat, co je zajímá.

Akce navázala na předchozí aktivity pracovníků Školního poradenského pracoviště v jednotlivých třídách, které se konaly již v průběhu října. Tématem speciálních hodin tehdy byla např. svoboda projevu, anonymita v online prostředí, nenávistné projevy, focení a šíření fotografií a kyberšikana. Naším cílem je, aby žáci věděli, co se může, co ne, jaké mohou být následky a co dělat, pokud se v nějaké náročné situaci v online prostoru ocitnou.

(Mgr. Pavlína Šustrová a celé ŠPP)

627d4d82c9635ce255a0295bbb63b794a2212010 - Prevence v 1. ročníku: Kyberkriminalita