Přednášky o EU pro třídy 3.SA a 3.SB

Dne 16. 11. 2022 se ve třídách 3.SA a 3.SB uskutečnily přednášky o Evropské unii. Jednalo se o akce uspořádané v rámci výuky předmětu ZSV.

Přímo ve třídách tak přednášela Bc. Zuzana Trubelová, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii z Eurocentra České Budějovice. Studenti získali mnohé nové informace o EU, členských státech, symbolech, společně s přednášející si ujasnili výhody a nevýhody členství v EU a dozvěděli se i zajímavé informace o euru. Část přednášky se také věnovala aktuálnímu předsednictví České republiky v Radě EU, a tedy i současné úloze ČR v Evropské unii.

Za cenné informace a čas strávený na naší škole přednášející z Eurocentra České Budějovice velmi děkujeme!