Přednášky Mýty a fakta o EU pro 4.SA a 4.SB

Ve dnech 23. a 24. 10. 2023 se konaly dvě přednášky o Evropské unii, které u nás pro třídy 4.SA a 4.SB zajistila PhDr. Kateřina Marková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii z Eurocentra České Budějovice. Přednášky navazovaly na loňskou základní prezentaci o EU, nyní se však zaměřovaly spíše na mýty a fakta o…

PhDr. Kateřina Marková se ve třídách nejprve věnovala faktům o EU – např. podílu na světovém HDP, finančním otázkám i otázkám pomoci EU apod. Dále vymezila termíny, jako je zóna volného obchodu, celní unie, vnitřní trh, hospodářská a měnová unie a politická unie. Studenti se také dozvěděli, jaké je rozdělení křesel v Evropském parlamentu a jaké má ČR v rámci EU postavení.

Část přednášky byla věnovaná mýtům, které kolem EU kolují, jako je nařízení tvaru banánů, okurek, nařízení pro kadeřnice apod. Přednášející studentům v této souvislosti také vysvětlila, proč bylo zakázáno pomazánkové máslo nebo rum a jak to ve skutečnosti bylo se zákazem českých “zabijaček”.

(Mgr. Pavlína Šustrová)

c5ea39faec034eb308aad9403fae6e47f12a341e - Přednášky Mýty a fakta o EU pro 4.SA a 4.SB