Přednášky Fakulty strojní ČVUT (19. a 20. prosince 2023)

Ve dnech 19. a 20. 12. 2023 proběhly na naší škole přednášky na téma „Crasch testy“ a „Kompozitní materiály“. Přednášek se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků.

Na základě nabídky na spolupráci ČVUT FSI Praha s naší školou se ve dnech 19. a 20. 12. 2023 uskutečnily vždy dvě přednášky – jedna z nich na téma „Crasch testy“, druhá na téma „Kompozitní materiály“. Přednášky realizoval odborný asistent na Fakultě strojní Ing. Lukáš Kazda, absolvent naší školy. Přednášky byly pro žáky náročnější, neboť se jich zúčastnili žáci z 1. a 2. ročníků. Po dohodě s přednášejícím byly přednášky, původně určené pro 3. a 4. ročníky, upraveny.

I přes tento menší problém si myslíme, že by další spolupráce s ČVUT FSI Praha byla pro naše studenty velkým přínosem.

(Ing. Petr Kroupa)