Přednášky Česká republika a Evropská unie pro 4.SA a 4.SB 

V pátek 19. 1. 2024 a v pondělí 22. 1. 2024 se uskutečnily přednášky s názvem Česká republika a Evropská unie, které u nás pro třídy 4.SA a 4.SB realizovala PhDr. Kateřina Marková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii z Eurocentra České Budějovice. Akce se konaly v rámci výuky předmětu ZSV. 

Jednalo se o druhou přednášku pro dané třídy v tomto školním roce. PhDr. Kateřina Marková stručně zopakovala počátky evropské integrace, zmínila smlouvy z 50. let i dohody pozdější. Nezapomněla také připomenout, že volby do Evropského parlamentu proběhnou již 7. a 8. 6. 2024 a nejen všichni čtvrťáci (tj. občané ČR starší 18 let) se jich mohou zúčastnit. 

Dále se přednášející věnovala tématu ČR v EU, tedy jejím počátkům i dalším letům, také kritériím členství v EU i ukázce grafů veřejného mínění apod. Následně zdůraznila možnost výměny mládeže a web eurodesk.cz, Evropský sbor solidarity i mnoho dalších organizací a projektů, které mohou studentům nabídnout zajímavé možnosti při vycestování do zahraničí. 

(Mgr. Pavlína Šustrová)