Přednáška z fyziky na téma Mlžná komora (23. a 30. dubna 2024)

Dne 23. a 30. 4. 2024 byl pro studenty 2. ročníků připraven workshop, na kterém si vyrobili mlžnou komoru a mohli tak detekovat alfa a beta částice. Celá akce se uskutečnila s podporou společnosti ČEZ, a. s., a pod vedením Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT. S výrobou potřebného vybavení pomohly naše dílny. Celý experiment se vydařil a následovaly ještě velmi pěkné pokusy se suchým ledem a tekutým dusíkem.

Více informací najdete ve zprávách a v reportáži (1. 5. 2024, od 0:33).

(Mgr. Jiří Ploch)