Přednáška Technologická gramotnost (6.9.2022)

V úterý 6.9.2022 se na naší škole konala přednáška o Technické gramotnosti. Od 8:30 do 10:30 navštívili přednášku žáci 1. ročníků. Druhý ročník si vyslechl stejně zajímavé odborné informace od 10:45 do 12:45.

Cílem přednášky bylo (a je) vzdělávat mladé studenty v oboru moderních technologií jako je Elektromobilita, Umělá Inteligence, IoT, 5G a kyberbezpečnost. Lektorem byl student Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, generálním partnerem projektu je ŠKODA AUTO, a. s., partnerem ČEZ, a. s., a odborným garantem GasNet, s. r. o.

Během přednášky žáci dostali odpovědi např. na tyto otázky: Vymizí spalovací motory? Je elektromobilita trendem budoucnosti? Ovládne nás umělá inteligence? Proč není 5G o rychlostech připojení? Co všechno se o nás mohou dozvědět provozovatelé webových stránek?

Takovým malým překvapením pro žáky bylo, že moderní technologie už nejsou jen o matematice, fyzice a programování, ale také o společenských vědách a etice. Žáci měli možnost se při přednášce přímo dotazovat a upřesňovat si nové informace. Na konci přednášky proběhla soutěž přes Kahoot, kde žáci uplatnili nově nabyté vědomosti. Přednáška byla bezplatná.

7fc7263f9e5d177eeb177800632093fbed62730c - Přednáška Technologická gramotnost (6.9.2022)