Přednáška „Svět (a) energie“

Dne 16. 1. 2019 proběhla v posluchárně naší školy již tradiční přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D., dr. h. c.

Přednášky s názvem „Svět (a) energie“ se včetně studentů naší školy zúčastnili i studenti českobudějovických gymnázií J. V. Jirsíka, Česká a Jírovcova. Doktorka Drábová se věnovala rostoucí spotřebě energie a možnostem jejího získávání.

1a9eaa56c3225a72bf3a4e4a9b33f570ca710c03 - Přednáška „Svět (a) energie“

Na závěr navázala paní Romana Balounová, náborová specialistka personálního útvaru Jaderné elektrárny Temelín. Představila skupinu ČEZ, která má vybudovanou stabilní síť spolupracujících středních a vysokých škol a připomněla aktivity, které skupina ČEZ pro studenty připravuje.

632e58d0e72a56f67211867aa045f0af12a481c1 - Přednáška „Svět (a) energie“

 

 Ing. Alena Schandlová