Přednáška pro 3.SB – Evropské fondy 

Na pondělí 4. 12. 2023 byla pro třídu 3.SB v rámci předmětu ZSV naplánovaná přednáška Ing. Lenky Krejčové, koordinátorky informačních aktivit o ESI fondech z Eurocentra České Budějovice.

Ing. Krejčová dorazila do třídy 3.SB a žákům nejprve rozdala krátký testík na členské státy EU. Na její přednášce jsme se mimo jiné dozvěděli, jak se rozhoduje o rozpočtu EU, jaké jsou priority rozpočtu EU i jak se peníze EU přes rozdělení peněz, určení priorit, operační programy a financování projektů dostanou do České republiky. Zjistili jsme, jak náročné je získat dotaci a jakými kontrolami jsou dotace nejen ze strany EU zajištěny. 

Druhá polovina přednášky byla věnovaná stručnému popisu jednotlivých operačních programů, jako např. IROP, OP TAK, OP JAK apod. Přednášející vysvětlila i pojmy jako kritérium udržitelnosti a povinná publicita. V prezentaci jsme poznali řadu míst z naší blízkosti, která jsou z evropských fondů také financovaná – např. Vltavská vodní cesta, rekonstrukce rozhledny Kleť nebo nová budova Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. 

Děkujeme pracovníkům Eurocentra České Budějovice za zajištění přednášek na SPŠ SE! 

(Mgr. Pavlína Šustrová)