Přednáška pro 2.S: (Při)měřené ceny pohonných hmot

Dne 6. 3. 2024 se v rámci předmětu ZSV uskutečnila přednáška (Při)měřené ceny pohonných hmot. Na základě projektu České společnosti ekonomické Experti do škol jsme pozvali Ing. Jiřího Alinu, Ph.D., z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který tentokrát zavítal do třídy 2.S.

Přednášející se věnoval nastínění problematiky ekonomie a ekonomiky, smyslu ekonomie. Dále se zaměřil na ekonomický koloběh, kdy mj. vysvětlil rozdílné pojmy „příjem“ a „zisk“. Následně se hovor se studenty stočil k hypotékám, fixacím a úrokovým sazbám v současnosti.

Přes otázku „Proč studujete?“ a problém konkurenceschopnosti na trhu práce se Ing. Jiří Alina, Ph.D., dostal až k cenám pohonných hmot, k jejich obsahu i k tomu, co může ceny na čerpacích stanicích ovlivňovat.

Jelikož byli žáci velmi aktivní a živě se zapojovali, měl přednášející možnost se dotknout mnoha dalších ekonomických témat, nejen cen pohonných hmot.

(Mgr. Pavlína Šustrová)