Přednáška pro 3.SB: (Při)měřené ceny pohonných hmot

Dne 19. 2. 2024 se v rámci předmětu ZSV uskutečnila přednáška (Při)měřené ceny pohonných hmot. Na základě projektu České společnosti ekonomické Experti do škol jsme pozvali Ing. Jiřího Alinu, Ph.D., z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přednášející krátce představil pojmy ekonomika, ekonomie, ekonomický koloběh. Věnoval se i principům vzniku poptávky a nabídky, utváření tržní rovnováhy. V další části přednášky se Ing. Jiří Alina, Ph.D., zabýval cenami pohonných hmot, a to především tím, co dané ceny obsahují a co je ovlivňuje. 

V rámci přednášky padly i dotazy typu „Proč studujete?“ či „Jakou výhodu na trhu práce budete mít oproti ostatním?“ Akce tak měla přesah i do oblasti motivace k učení a do kariérového poradenství.  

Za uskutečnění přednášky pro naše studenty děkujeme!

(Mgr. Pavlína Šustrová)