Přednáška (Při)měřené ceny pohonných hmot

Dne 14. 12. 2022 se v rámci předmětu ZSV uskutečnila přednáška (Při)měřené ceny pohonných hmot. Na základě projektu České společnosti ekonomické Experti do škol jsme pozvali Ing. Jiřího Alinu, Ph.D., z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přednášející vzhledem k aktuálním časovým možnostem na konci kalendářního roku stihl zavítat do třídy 3.SB. Krátce představil problematiku poptávky, nabídky a ekonomického koloběhu. Věnoval se i principům utváření tržní rovnováhy. V další části přednášky se zabýval cenami pohonných hmot, a to především způsobem tvoření cen a důvody jejich zvyšování/snižování. Velmi zajímavé bylo téma zvyšování/snižování cen pohonných hmot a jejich (ne)závislost na situaci ve společnosti a ve světě.

Za uskutečnění přednášky pro naše žáky děkujeme!

c8e3990083a42302ff9cb608425e91f88a115e36 - Přednáška (Při)měřené ceny pohonných hmot