Přednáška paní Ing. Dany Drábové, Ph.D. (30. ledna 2024)

Dne 30. 1. 2024 se v posluchárně školy uskutečnila beseda s paní Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Přednáška byla uspořádaná ve spolupráci se společností ČEZ, a. s., a zúčastnili se jí studenti tříd 3.EA, 3.EB a 3 českobudějovických gymnázií.

Paní Ing. Dana Drábová, Ph.D., si pro žáky připravila prezentaci s názvem „Svět, Evropa a jaderná energetika“, v rámci níž odbornými argumenty zdůvodnila důležitost jaderné energetiky pro různé výrobní zdroje u nás (pokud chceme zachovat současnou životní úroveň, omezit emise skleníkových plynů i dalších škodlivin a ponechat si nezávislost na dovozech energetických surovin).  Paní doktorka do porovnání různých technologií výroby elektřiny zahrnula nejen provozní náklady a negativní vlivy výroby na životní prostředí, ale i investiční náklady, energetickou náročnost a negativní dopady na životní prostředí, jež provází samotné vybudování energetického zdroje. 

Studenti si díky prezentaci mohli znovu ověřit, že pokud úspěšně absolvují obor zaměřený na jadernou energetiku (která se bude v České republice v budoucnu dále rozvíjet), nebudou mít nouzi o uplatnění na trhu práce. Závěrem byli studenti pozváni zástupci společnosti ČEZ, a. s., do Jaderné elektrárny Temelín k absolvování Jaderné maturity.

(Ing. Jiří Vastl)