Přednáška paní Ing. Dany Drábové, Ph.D. (23. ledna 2023)

Dne 23. 1. 2023 se na naší škole uskutečnila přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. Přednášky se zúčastnily třídy 4.EB a 4.EA a navštívili ji též někteří studenti z českobudějovických gymnázií.

Celou přednášku zahájil ředitel školy Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., který poděkoval paní Drábové za návštěvu a ochotu sdělit studentům důležité poznatky z jaderné fyziky. Paní předsedkyně se ujala slova a svůj projev začala obecným přehledem o jaderné fyzice. Hlavní částí její přednášky byl mj. výklad o tom, jak se vlastně štěpí atom.

Dalším významným bodem přednášky byla jaderná bezpečnost. Inženýrka Drábová hovořila o jaderných elektrárnách, které jsou v současné době hlavním zdrojem elektrické energie v České republice. Zmínila i aktuální dění na Ukrajině z pohledu jaderné bezpečnosti. Posledním bodem přednášky bylo porovnání zdrojů elektrické energie na území České republiky s jinými evropskými zeměmi.

Přednáška paní Drábové trvala zhruba hodinu. Zbytek přednášky patřil panu Ing. Pavlu Šimákovi, který se zaměřil na personální a PR informace týkající se JE Temelín. Zmínil se také o různých akcích, které Jaderná elektrárna Temelín nabízí společně ve spolupráci se Skupinou ČEZ.

Na konci přednášky měli studenti prostor pro dotazy, které paní Drábová všechny zodpověděla. Přednáška měla u posluchačů velký úspěch!