Přednáška o pracovní stáži v Málaze pro žáky 2.S a 1.EE (14. a 19. června 2024)

Studenti 3. ročníků si pro žáky 2.S (14. 6. 2024) a 1.EE (19. 6. 2024) připravili prezentaci o své zkušenosti z programu Erasmus+ mobility ve španělské Málaze. Vybraní studenti pracovali deset dní v místních firmách, kde získali cenné pracovní zkušenosti a kde si mohli v praxi vyzkoušet své odborné znalosti. Součástí pobytu byl i jeden den věnovaný výletu po okolí, během kterého měli možnost poznat místní kulturu. Tato zkušenost jim nejen rozšířila obzory, ale také posílila jejich profesní dovednosti.

Žáci 2.S a 1.EE zase mohli zjistit, co je čeká a jaké možnosti budou mít v následujících ročnících studia.

Více informací o pracovní stáži v Málaze si můžete přečíst v sekci Erasmus+.

(Otakar Müller, žák třídy 1.EE; Mgr. Jiří Ploch)