Přednáška na téma Energetická gramotnost (4. listopadu 2022)

Dne 4. 11. 2022 se třídy 1.EE a 1.ER zúčastnily přednášky o energetice v posluchárně naší školy. Přednášku si připravili zaměstnanci z blízké Jaderné elektrárny Temelín (JETE).

Žáci byli seznámeni se současnou energetickou situací u nás i ve světě a dozvěděli se, ve zjednodušeném výkladu, jak fungují jednotlivé druhy elektráren a jaký podíl na výrobě energie mají v České republice. Přednášející žákům vysvětlili, které elektrárny by se měly v budoucnosti rozvíjet, proč a jakým způsobem a kterých bychom se měli naopak zbavit z důvodu emisí a ekologického dopadu na okolní prostředí. Zmíněn byl i fakt, že i přestože jsou ztráty na elektrickém vedení vysoké, neumíme je zatím snížit a situaci uspokojivě vyřešit.

Dalším tématem přednášky byla radiace – důkaz její existence a způsoby jejího měření. Přednášející upozornili žáky na skutečnost, že radiace je přítomna, byť v minimálním množství, všude kolem nás. Zaměstnanci JETE si dovezli několik předmětů a žákům ukázali, že radiace závisí na vzdálenosti od daného předmětu. Žáci si rovněž vyzkoušeli, že k zastínění radioaktivního předmětu lze dokonale použít i člověka, tedy například svého spolužáka.

Zmínka byla i o elektromobilitě – o jejím budoucím směřování, o jejích výhodách i nevýhodách. Za nevýhodu byla označena skutečnost, že se zavedením elektromobility samozřejmě stoupá spotřeba elektrické energie, což znamená, že musíme být následně schopni vyrobit dostatečné množství této energie. S tím souvisí největší problém týkající se energetiky – fakt, že zatím nejsme schopni elektrickou energii skladovat a uchovávat ve větším množství.

Během přednášky žáci odpovídali na dotazy přednášejících. Ti, kteří otázku zodpověděli správně, získali odznáček či jinou odměnu.

Žáci zhodnotili přednášku jako velmi přínosnou a zajímavou, rovněž je bavilo zodpovídat dotazy a soutěžit o drobné ceny.

e815a68d380dd4777890992f6ca8a7a081bb089e - Přednáška na téma Energetická gramotnost (4. listopadu 2022)1634dfebee83a7a6684ced9a9f1cf0c4aa7d423c - Přednáška na téma Energetická gramotnost (4. listopadu 2022)0d60cb16c5fceb220e2d6bb5076c9b303792d2ae - Přednáška na téma Energetická gramotnost (4. listopadu 2022)