Přednáška Malé modulární reaktory (23. února 2024)

Dne 23. 2. 2024 se v posluchárně konala přednáška na téma Malé modulární reaktory (SMR). Přednáška byla uspořádána ve spolupráci s partnerem naší školy – společností ČEZ, a. s., a Jadernou elektrárnou Temelín. Přednášejícím byl pan Ing. Jan Hejný, pracovník elektrárny a specialista na problematiku SMR.

S ohledem na kapacitu posluchárny se přednášky zúčastnili žáci 3.EB, 4.EA a 4.EB a studenti dvou českobudějovických gymnázií – Gymnázia J. V. Jirsíka a Gymnázia Česká. V první části přednášky se žáci dozvěděli řadu informací o vývoji elektroenergetiky ve světě i České republice, o útlumu výroby elektřiny z fosilních zdrojů a přechodu na bezemisní energetiku. Vysvětleno bylo, že spektrum výroby elektřiny v obnovitelných a bezemisních zdrojích se pro pokrytí dnešních i budoucích potřeb průmyslu, služeb, dopravy a domácností neobejde bez jaderných elektráren. Technologie malých modulárních reaktorů má vůči velkým jaderným blokům některé výhody a mohla by vhodně – i na lokální úrovni – doplnit skladbu výrobních zdrojů v České republice.

Přednáška byla vedena velmi interaktivní formou a studenti mohli s přednášejícím diskutovat.

(Ing. Jiří Vastl)