Přednáška Jádro pro budoucnost na VŠTE (2. a 3. listopadu 2022)

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 se třídy 3.EA a 3.EB zúčastnily dvou přednášek na téma Jádro pro budoucnost. Akce se konala v areálu VŠTE v Českých Budějovicích (v aule E1).

Ve středu 2. 11. 2022 si studenti poslechli přednášku Jádro pro budoucnost I. Přednášejícím byl Ing. Petr Závodský, generální ředitel ETE I (Elektrárna Temelín) a EDU II (Elektrárna Dukovany II). Přednáška nabídla pohled do budoucnosti jaderné energetiky a řešila se i stavba nových bloků (včetně rozpočtů). Následně bylo studentům vysvětleno, proč je jaderná energie nazývána „čistou energií“ a z jakých důvodů je lepší než energie z ostatních zdrojů. Přednáška byla zajímavá a přínosná.

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 se pokračovalo přednáškou Jádro pro budoucnost II, přednášejícími byli Ing. Pavel Šimák, Ing. Vladimír Šula a Bc. Andrea Barboříková. Jejich přednáška se od té předešlé výrazně lišila – šlo spíše o příspěvky tří zaměstnanců ETE, kteří popisovali svou náplň práce. Na některé studenty to působilo spíše jako náborová přednáška. Na konci byla studentům nabídnuta možnost stipendií.

Obě přednášky studenty obohatily jak v oblasti studovaného oboru, tak pracovního uplatnění.

97faab65cbe064844dc8a38491009c5e301b7921 - Přednáška Jádro pro budoucnost na VŠTE (2. a 3. listopadu 2022)