Přednáška Jádro pro budoucnost II (18. dubna 2023)

Dne 18. 4. 2023 se třída 3.EB zúčastnila přednášky Jádro pro budoucnost II, která se konala na VŠTE v Českých Budějovicích v rámci cyklu „TOP“ (Týden odborných přednášek).

Sraz třídy byl v 7:45 přímo v areálu VŠTE. Na programu byly následující přednášky:

  • Jádro pro budoucnost – Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín,
  • Digitalizace procesů v JE, příklady z praxe – Miroslav Choura, manažer útvaru řízení ICT jaderné divize ČEZ,
  • Jádro – komunikační challenge – Petr Šuleř, manažer útvaru Jaderná komunikace,
  • Jihočeský jaderný park a plány rozvoje SMR v ČR – Jakub Líman, manažer řízení rozvoje SMR; Lukáš Novotný, expert SMR,
  • SMR – představení v různých dimenzích – Jan Hejný, senior expert na provoz elektráren.

Přednášku zahájil svou prezentací ředitel Jaderné elektrárny Temelín Ing. Jan Kruml. Žáky seznámil s budoucím vývojem jaderné elektrické energie nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Následně se srovnávaly různé druhy zdrojů elektrické energie (větrná, vodní, solární, uhelná a další). Došlo se k závěru, že z pohledu ekologie, výkonu a hlavně spolehlivosti dodávky elektrické energie jsou pro nás jaderné elektrárny nejvýhodnější.

Závěrem dne se třída obeznámila se SMR neboli Small Modular Reactors. Jedná se o jadernou elektrárnu v mnohem menším provedení. Výkon této elektrárny je asi čtyřikrát nižší než u klasické. Existuje však možnost, že by se SMR mohly vyrábět sériově, a díky tomu by byly z ekonomického hlediska výhodnější.

Přednáška byla velice zajímavá a žáci se dozvěděli řadu důležitých informací o jaderné energii. Rovněž byli seznámeni s pracovními místy v Temelíně, na která by po absolvování naší školy mohli nastoupit.