Přednáška Ing. Václava Havlíčka

V pátek 29. 3. 2019 se třídy 3. EB a 4. EB zúčastnily přednášky Ing. Václava Havlíčka, vedoucího reaktorového bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Přednáška začala obecným seznámením s elektrárnou, poté přišla řeč na téma technické stránky elektrárny, ať už samotného reaktoru, parogenerátoru, kondenzátoru či lopatek nízkotlaké turbíny, se kterými byly v nedávné době problémy. Dále se probíralo téma bezpečnosti a skladování vyhořelého paliva. V rámci bezpečnosti byly připomenuty havárie v Černobylu a Fukušimě. Na samém konci přednášky se řešilo, zda rozšířit jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, nebo investovat spíše do obnovitelných zdrojů.

Studenti 3.EB