Přednáška Evropská unie v kostce pro 3.SB

Dne 23. 10. 2023 se uskutečnila přednáška Evropská unie v kostce, kterou u nás pro třídu 3.SB realizovala PhDr. Kateřina Marková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii z Eurocentra České Budějovice.

Cílem přednášky bylo předat žákům základní informace o EU. Přednášející představila fungování Eurocentra Č. Budějovice, zmínila funkci odborné knihovny i činnost v rámci Eurodesku – např. soutěže pro mladé (EU4U, Navrhni projekt) a různé další projekty, např.: DiscoverEU – projekt pro 18leté v daném roce a jízdenka po Evropě; Evropský sbor solidarity a výjezdy dobrovolníků do zahraničí na 2 až 12 měsíců; solidární projekty a možnost získat finance pro vybraný studentský projekt na pomoc ve svém okolí.

PhDr. Kateřina Marková se dále věnovala základním datům o EU, měně, symbolům, vymezila činnost orgánů EU i postavení ČR v rámci EU a připomněla také volby do Evropského parlamentu, které se budou konat již v roce 2024.

(Mgr. Pavlína Šustrová)

3081ba77afef76cc6fad65e071d85790d7f37a42 - Přednáška Evropská unie v kostce pro 3.SB