Předávání vysvědčení a ředitelské volno

Vysvědčení pro žáky 1., 2. a 3. ročníků bude předáno 25. června (čas upřesní třídní učitelé).

Na 28.–30. června bude z důvodu stavebních úprav a opravy elektroinstalace vyhlášeno ředitelské volno.