Předání motivačních stipendií

30. leden byl posledním školním dnem prvního pololetí školního roku 2019/2020.

V tento den jsme předali našim žákům vysvědčení a jsme velmi rádi, že jsme díky spolupráci se společností ČEPS mohli také odměnit vybrané žáky naší školy motivačními stipendii. Cílem těchto stipendií je motivovat naše žáky ke studiu techniky a odměnit jejich píli a zájem o obor. Vybrat z každého ročníku maximálně 8 výjimečných žáků, kteří mají buď výborné studijní výsledky, nadstandartní znalosti v odborných předmětech či si příkladně plní své povinnosti nebylo jednoduché. Doufáme, že podobně obtížnou úlohu budeme mít i v druhém pololetí.

Touto cestou děkujeme společnosti ČEPS a.s. za podporu našich žáků a celé školy.

fef2b3498fb4b5e84293fbb5e495f16290fc9c8a - Předání motivačních stipendií

Za první pololetí tohoto školního roku byli odměněni:

1. ročník
Jméno Příjmení Třída Důvod
Miroslav Mühlböck 1.EA Výborné studijní výsledky
David Svoboda 1.SB Výborné studijní výsledky
Bára Procházková 1.EA Výborné studijní výsledky
Martin Král 1.EB Příkladný přístup ke studiu
Adam Drmota 1.EB Vysoká úroveň odborných znalostí
2. ročník
Jméno Příjmení Třída Důvod
Jan Paukner 2.EA Výborné studijní výsledky
Daniel Jaroš 2.EB Výborné studijní výsledky
Tomáš Dvořák 2.EB Výborné studijní výsledky
Jan Prüher 2.SA Výborné studijní výsledky
Filip Míka 2.SB Výborné studijní výsledky
Stiskala Josef 2.SB Výborné studijní výsledky
Popelka Jan 2.SB Výborné studijní výsledky
3. ročník
Jméno Příjmení Třída Důvod
Felix Amort 3.SA Výborné studijní výsledky
Šíma Šíma 3.SA Výborné studijní výsledky
Antonín Špot 3.SB Výborné studijní výsledky
Ladislav Doubek 3.EA Výborné studijní výsledky
Jan Kuchař 3.EA Výborné studijní výsledky
Štěpán Petr 3.EB Výborné studijní výsledky
Filip Zítek 3.EB Výborné studijní výsledky
Stanislav Werner 3.SA Výborné studijní výsledky
4. ročník
Jméno Příjmení Třída Důvod
Aleš Nestával 4.SA Výborné studijní výsledky
Martin Čížek 4.SB Výborné studijní výsledky
Radek Chudý 4.SA Vysoká úroveň odborných znalostí
Ondřej Kodl 4.EB Výborné studijní výsledky
Roman Dědič 4.EB Vysoká úroveň odborných znalostí
Jiří Jílek 4.EA Vysoká úroveň odborných znalostí
Šimon Hruška 4.EA Příkladný přístup ke studiu