Předání motivačních stipendií a ocenění účastníků soutěžních workshopů

Ve spolupráci s Jihočeským krajem jsme realizovali soutěžní workshopy pro zájemce o strojírenství a elektrotechniku ze základních škol.

Nejúspěšnější z nich budou dne 22.6. 2020 od 12.00 hodin odměněni.

Zároveň proběhne v posluchárně školy slavnostní předání motivačních stipendií žákům 1. – 4. ročníků SPŠSE. Stipendia udělujeme díky spolupráci se společností ČEPS, která je naším partnerem.