Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky

Jsme si vědomi toho, že současná situace vystavuje uchazeče o studium na střední škole do složité situace (různá úroveň distanční výuky ve školách, složité probírání látky, která je součástí přijímacích zkoušek).

Proto jsme pro zájemce o studium připravili on-line webináře, které jim mohou pomoci s přípravou na přijímací zkoušky. Účast je bezplatná, veškerá komunikace bude probíhat elektronicky (e-mailem, přes MS Teams). Pokud máte zájem se našich webinářů účastnit, zaregistrujte se na tomto odkazu.

Samotná účast či neúčast na webinářích nebude mít žádný vliv na hodnocení přijímacích zkoušek, jde o snahu pomoci žákům devátých tříd při přijímacím řízení.

67d3b618770d50a9bd9270e982704813b6a9bafc - Pomoc s přípravou na přijímací zkouškya43aa220f7ab5c07321f577ff258732423517321 - Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky