Polytechnické semináře

Dne 27. 9. 2018 se na naší škole konaly čtyři polytechnické semináře, které byly zaměřeny na podporu vzdělanosti žáků v různorodých oblastech.

Témata:              

  1. Práce s nerosty
  2. Elektrické obvody
  3. Úprava fotografií na PC
  4. Modelování na PC

 

Dne 27. 9. 2018 se na naší škole konaly čtyři polytechnické semináře, které byly zaměřeny na podporu vzdělanosti žáků v různorodých oblastech. Těchto seminářů se zúčastnili žáci Základní školy Dobrá Voda u Českých Budějovic. Celkový počet žáků této školy, kteří zavítali na návštěvu do Č. Budějovic, byl 23 a byli doprovázeni dvoučlenným pedagogickým dozorem. Žáci byli po příjezdu rozděleni do čtyř menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit jednotlivé semináře dle oblasti zaměření. Každá z oblastí byla přidělena zodpovídajícímu lektorovi, který postupně představil zkoumané téma každé ze skupin a teoretické oblasti doplnil o praktické ukázky, které si mohli vyzkoušet sami studenti díky malým skupinám.

První z okruhů činností, bylo broušení a řezaní nerostů, kde si žáci sami vyzkoušeli, jak se tato činnost provádí. Zde bylo cílem poukázat na rozdílné hustoty a tvrdosti jednotlivých  pracovních materiálů. Další z lektorů představoval žákům elektrické obvody, jejich využití a také to jak se dají změřit. Třetím stanovištěm bylo virtuální modelování výrobků a strojů na PC. Posledním okruhem byla úprava fotografií na PC, kde se žákům ukázalo jak správně provést řez fotografie, upravovat sytost, barevné podtóny, ostření, jas apod. 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Datum: 27. 9. 2018

Místo konání: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13