Polytechnické kroužky

V říjnu 2018 jsme na naší škole zahájili pravidelné kroužku pro žáky Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice, kterých se účastní 7 žáků.

Činnost kroužku je naplánována od října 2018 do června 2019, a to dvakrát až třikrát za kalendářní měsíc.

Náplní kroužku je sestavování funkčních modelů pomocí stavebnice Merkur 8 a stavebnice Fišer Technik Pneumatic.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Datum: 27. 9. 2018

Místo konání: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13