Polytechnické kroužky na SPŠ SE

Zveme žáky 8. a 9. tříd na polytechnické semináře, které budou i letos probíhat v naší škole.

Náplní kroužku je sestavování funkčních modelů pomocí stavebnice Merkur 8 a stavebnice Fisher Technik Pneumatic.

V případě zájmu je možné otevřít kroužek mikrokontrolérů (Arduino).

Kroužky jsou dvouhodinové, probíhaly by v pondělí odpoledne (začátek cca 14. hodina), 2-3x za kalendářní měsíc od poloviny října 2019 do června 2020.

 

Místo konání: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13  

 

Bližší informace rádi podáme buďto elektronicky na adrese: chochol@spssecb.cz, nebo na telefonním čísle 386794122.

Prosíme zájemce, aby svůj zájem o účast na kroužcích potvrdili do 7. 10. 2019 na výše uvedeném e-mailu.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

fbbad4328ca65b31c6969438a7dbca981c5be9ba - Polytechnické kroužky na SPŠ SE6e2957a3ea3e642cbb3f755fa158db72ba01280b - Polytechnické kroužky na SPŠ SE

Datum: 24. 9. 2019                                                                           Mgr. Jaroslav Koreš, PhD.

                                                                                                               ředitel školy