Polytechnické dny v průběhu 1. pololetí školního roku 2023/2024

V rámci Projektových dnů uspořádala naše škola v průběhu 1. pololetí hned několik Polytechnických dnů určených pro žáky 9. tříd základních škol.

Ve dnech 28. 11., 1. 12. a 4. 12. 2023 navštívili naši školu žáci ZŠ Dukelská (celkem 3 třídy). Ve dnech 18. 12. 2023 a 19. 1. 2024 k nám zavítali žáci ZŠ Matice školské (celkem také 3 třídy).

Po příchodu byli vždy žáci rozděleni do menších pracovních skupin, aby mohli postupně navštívit jednotlivá stanoviště dle oblasti zaměření. Každá z oblastí byla přidělena lektorovi, který zkoumané téma představil jak teoreticky, tak prakticky (díky rozdělení na malé skupiny si mohli žáci praktické ukázky rovněž sami vyzkoušet).

Stanoviště byla zaměřena na strojírenství, elektrotechniku, elektromobilitu a výpočetní techniku. Žáci se seznámili například s úpravou digitální fotografie, základními vlastnostmi materiálů ze strojírenského hlediska, prací se stavebnicí Voltík, broušením minerálů, prací s elektro materiálem v dílnách apod.

Věříme, že Polytechnické dny byly pro žáky přínosné a že se s některými z nich budeme od září potkávat v naší škole!

(Mgr. Mirka Kováříková)