Podpora vzdělávání po pandemii (anglický jazyk)

V rámci podpory vzdělávání po pandemii spojené s onemocněním covid-19 se vedení školy rozhodlo formou doučování umožnit žákům (zejména 3. a 4. ročníků) vyrovnat rozdíly ve znalostech v předmětu anglický jazyk.

Doučování bude probíhat v období září–prosinec 2021. Prosíme případné zájemce, aby co nejdříve kontaktovali jednotlivé vyučující anglického jazyka.