Otevíráme kroužek Elektrické stroje v praxi

Pro zájemce jsme se rozhodli nově otevřít kroužek Elektrické stroje v praxi. Probíhat bude 1x za 14 dní ve středu od 14:05.

​Popis kroužku:

Společně si vyzkoušíme sestavování různých elektrických obvodů sloužících k ovládání a řízení elektrických strojů a přístrojů. Sestavíme stroje do funkčních celků a vyzkoušíme jejich kontrolu, ovládání a řízení. Následně si každý zkusí sestavit svůj vlastní návrh a ověří jeho funkčnost.

Zájemci o kroužek mohou kontaktovat Ing. Schandla na e-mailové adrese schandl@spssecb.cz.