Organizace návratu do školy a testování

Podmínkou účasti na výuce je podstoupení samotestování (antigenní), v případě, že žák odmítne testování, nebude mu umožněn vstup do budovy, škola nemá povinnost pro takové žáky zajišťovat distanční výuku.

Testování bude probíhat 1. a 4. den výuky v daném týdnu. 

Žáci se dostaví 15 minut před začátkem výuky přímo do učebny, ve které má probíhat první vyučovací hodina. Vyčkají na příchod vyučujícího a dle jeho pokynů provedou samotestování. Od příchodu do školy do zjištění výsledku testu žáci minimalizují kontakty s ostatními. 

Žáci půjdou přímo do učeben, šatny nebudou využívány. 

Pokud je žákův výsledek pozitivní, odchází žák do vyhrazené místnosti, kde vyčká na příchod rodičů. Zletilí žáci a žáci, kteří předali souhlas zákonných zástupců se samostatným odchodem ze školy mohou odejít domů. 

V případě pozitivního výsledku kontaktuje žák/zákonný zástupce o výsledku svého lékaře. 

V případě pozitivního výsledku odchází do karantény celá třídní skupina, pokud byl žák jejím členem předcházející 2 dny (týká se tedy jen výsledků 4. den výuky). Skupina zůstává v karanténě do potvrzení výsledků pozitivního spolužáka PCR testem. 

Testování nemusí podstoupit žáci, kteří doloží, že v posledních max. 90 dnech měli pozitivní výsledek PCR testu.  

Žák, který se neúčastnil testování 1. či 4. den v týdnu test podstoupí při příchodu do školy. Prosíme o včasném informování o tom, že žák na testy nedorazí a také o času příchodu žáka do školy mimo termíny testování. 

Testování se netýká žáků, kteří před více než 2 týdny obdrželi 2. dávku vakcíny, nebo před méně než 90 dny prodělali Covid (nutno doložit). 

Testování žáků dozoruje vyučující. V případě pozitivního výsledků okamžitě informují svého lékaře a vedení školy. Výuky se do doby doložení negativního výsledku PCR testu neúčastní. 

Žádám všechny o spolupráci, zejména v časech příchodu na výuku a informování školy o zdravotním stavu. Naší snahou je školu otevřít co nejdříve, na co nejdelší dobu a pro co nejvíce žáků. Proto potřebujeme respekt a spolupráci všech. 

 

 

                                                                                                                                        Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D. (ředitel školy)