Opatření ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

Navýšení počtu opravných zkoušek

Upravuje se počet opravných termínů u didaktickýh testů a praktických zkoušek a upravuje se možnost konat v jarním zkušebním období 2021 tyto zkoušky navíc v mimořádném termínu. Těmito úpravami se kompenzuje ztížená příprava. 

Společná část maturitní zkoušky

  • Za běžného stavu platí, že žák může konat jeden řádný a dva opravné termíny povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky. S ohledem na současnou mimořádnou situaci, kdy byli žáci převážnou část školního roku vzděláváni distančním způsobem, se navyšuje počet opravných zkoušek na tři. Pokud je osoba přihlášena až k podzimnímu termínu, počet opravných zkoušek se také navyšuje. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou.
  • Osobám, které byly přihlášeny ke konání didaktického testu v řádnému termínu v květnu 2021 a neuspěly u něj nebo se jej nezúčastnily, se umožňuje konat didaktický test v mimořádném termínu ještě v rámci jarního zkušebního období 7. – 9. července 2021.

Praktické zkoušky

  • Období pro konání praktické maturitní zkoušky v podzimním zkušebním obodobí 2021 se prodlužuje do 13. října 2021
  • Osobě, ktrá je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období 19. dubna 2021 – 5. srpna 2021 nebo od 6. srpna 2021  – 27. srpna 2021 se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky, ke které je přihlášena. Počet opravných termínů se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou. O termínech informuje ředitel školy.
  • Současně je nutné, aby se osoba písemně přihlásila k mimořádnému termínu, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy nevykonala praktickou zkoušku úspěšně nebo se z jejího konání omluvila. Vhledem k tomu, že zkušební období probíhá, stanoví se přechodné ustanovení, že osoba, která koná praktickou zkoušku do 5. května 2021 se může přihlásit k mimořádnému termínu vždy až do 10. května 2021.