On-line setkání s vedením školy

Protože současná situace neumožňuje a asi dlouho ani neumožní zájemcům o studium osobní návštěvu naší školy, rozhodli jsme se nabídnout zájemcům o studium možnost on-line setkání s vedením školy.

Ze zkušeností víme, že dlouhá videa z prohlídkou školy nejsou efektivní, obvyklá doba shlédnutí videa se dnes pohybuje kolem 30 sekund a samotné video nemusí odpovědět na otázky, které uchazeče o studium zajímají. Domníváme se, že přímá komunikace (i když jen on-line) je pro všechny strany účinnější a přínosnější. Proto budeme pravidelně připravovat on-line schůzky přes MS Teams, ke kterým se budete moci připojit pomocí internetového prohlížeče a v případě zájmu se zeptat na to, co byste o studiu na naší škole chtěli vědět. Odkazy na tyto schůzky budou na našem webu.

Plánujeme pravidelně opakovat setkání s ředitelem školy, zástupcem ředitele pro odborné předměty a učiteli odborných předmětů, konkrétně budou setkání probíhat takto:

  • úterky – setkání s ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Korešem, Ph.D.
  • středy – setkání se zástupcem ředitele školy pro odborné předměty a garantem oboru elektrotechnika Ing. Bohuslavem Schandlem
  • čtvrtky – setkání s garantkou náboru nových žáků, vyučující předmětů v oboru strojírenství Ing. Lenkou Schwagerovou

S ohledem na časové možnosti rodičů a žáků budou setkání probíhat od 17:00.

Případné dotazy můžete řešit i písemně, buď na e-mail kores@spssecb.cz, nebo prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=88JSnEvJV06uAiyK4LJdotfhigrAyghGhP0CZzoReLtURVk3MFFFUFRXN1RBSFdTQ0tUS1lITTdONi4u

Děkujeme za zájem o studium na naší škole.