Ohlédnutí za přednáškou na SPŠ SE: Papua-Nová Guinea

Dne 16. 9. 2021 se od 16:00 h do 18:00 h uskutečnilo setkání žáků, rodičů, vyučujících, přátel školy a veřejnosti na téma Papua-Nová Guinea. Přednášejícím byl pan Pagi S. Toko, doktorand z Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích, který přišel i se svou rodinou – manželkou a třemi dětmi.

Učebna č. 4 se tak na 2 hodiny proměnila v místo s jedním tématem – „PNG“. Pan Pagi S. Toko nejprve vyjádřil vděčnost za to, že se mohlo setkání uskutečnit právě 16. 9., protože na ten den připadlo 46. výročí nezávislosti Papuy-Nové Guineje. Součástí společného setkání bylo mimo jiné i vyplnění anonymního on-line kvízu o PNG, jehož správné odpovědi následně pan Toko účastníkům vysvětlil. Přednášející měl připravené komentáře také k dokumentům o Papui-Nové Guineji, ale především pestrobarevnou prezentaci ke své zemi, jejím reáliím i zvyklostem. Došlo jak na témata entomologická a vědecká, tak i např. na v minulosti praktikovaný kanibalismus či témata věčně aktuální – svatba, stravování, kriminalita, kmenové války a další. Účastníci tak mohli porovnat život tam a tady. Setkání bylo v angličtině, ale do češtiny průběžně tlumočené našimi vyučujícími angličtiny – Mgr. Nikolou Reitingerovou a Mgr. Tomášem Rolínkem.

82ab0c0186fbf0fe365cbf5a74a1a7e5efb5c446 - Ohlédnutí za přednáškou na SPŠ SE: Papua-Nová Guinea

0fe4fa0a4694ac76fba22838f7cec81a0fb5abb3 - Ohlédnutí za přednáškou na SPŠ SE: Papua-Nová Guinea

Mgr. Pavlína Šustrová