Odborná přednáška Jádro pro budoucnost (21. 2. 2023)

Dne 21. 2. 2023 proběhla v rámci spolupráce s Jadernou elektrárnou Temelín a se společností ČEZ, a. s., přednáška o jaderné energetice. Přednáška se konala v posluchárně naší školy a vedl ji pan Pavel Šimák. Akce byla určena pro všechny 1. ročníky.

Přednášející mluvil, za doprovodu videí, o jednotlivých zdrojích energie (energie jadernávodnívětrná, solární, tepelná atd.) a o jejich výhodách a nevýhodách. Řeč byla především o potenciálu jaderné energetiky. Pan Šimák žákům vysvětlil, z jakých částí se jaderná elektrárna skládá, jak funguje, jak je prospěšná pro životní prostředí i jaká jsou případná rizika při havárii. 

Dále pan Šimek mluvil o třídenní stáži v Jaderné elektrárně Temelín v rámci tzv. jaderné maturity. Stáž je určená pro studenty partnerských středních škol společnosti ČEZ, a. s.

V průběhu přednášky kladl pan Šimák žákům různé dotazy. Za správnou odpověď získali žáci malou odměnu (například žárovku).