Nový náhradní termín didaktických testů a praktických maturit (předběžné informace)

MŠMT vytvořilo nový náhradní termín didaktických testů a praktických maturit.

Zatím počítáme s tím, že by opravné praktické zkoušky v tomto náhradním termínu probíhaly na konci června (první termín je stanoven na 1.–4. června a mezi termíny musí být minimálně 15 dnů). Přesný termín ještě upřesníme na základě vývoje situace. Řádný termín didaktických testů je stanoven na 24.26. května, mimořádný termín na 7.–9. července.